• DVADESET PET
  ZAREZ ČETIRI
  MILIMETRA

  25,4 mm je osnovan 2012.g. kao arhitektonski studio kojem je osnovno počelo/princip i nit vodilja  mjera. Iz toga je proizašao i naziv studija (25,4 mm = jedinica za mjeru: inch, palac, col). Principa se i dalje držimo, osim iznimno, kad nam obim posla uvjetuje da radimo i preko mjere. Studio je zasnovan na timskom radu i atmosferi pozitivnog ozračja, sa sjedištem u najužem gradskom tkivu stare jezgre Šibenika u vremenima kada se ona napušta i svakodnevno prazni.
  Entuzijazam koji imamo, kako nas, tako i naših vanjskih suradnika raznih struka (sa kojima često združeno djelujemo), nam je indikator da želimo samo nastaviti u smjeru kojim smo krenuli. Ured je osnovan od dvaju partnera: arhitekata Ivane Lozić i Marka Paića. Danas u 25,4 mm ili 1 inchu radi sveukupno četiri djelatnika koji svaki u svom segmentu uspješno pokriva najrazličitije projektantske zahtjeve. Autori smo brojnih projekata, različitih opusa i namjena, od velikih urbanističkih zahvata do svega nekoliko kvadratnih metara interijera i svaki zadatak nam je jednakovrijedan izazov.

 • Studio je smješten unutar palače Divnić građene sredinom 16.st. u renesansnom stilu u neposrednoj blizini Katedrale. Palača je pripadala uglednoj plemićkoj obitelji Divnić koja je uvelike doprinijela razvoju grada. Osim na kulturnome planu šibenski su Divnići djelovali i kao vojskovođe, crkveni dostojanstvenici te aktivni sudionici gradskog života tijekom gotovo pola tisućljeća. Trojica među zapaženim Divnićima nosila su ime Frane, ali je ulica u kojoj se palača nalazi, nazvana po najstarijemu- izdavaču, pjesniku i prevoditelju. Frane Divnić zaslužni je izdavač temeljnog pravno-povijesnog dokumenta Šibenskog statuta koji je tiskan u Veneciji 1608. godine.
  (iz izvornika: Milivoj Zenić, Stari Šibenik-kalama, skalama i butama, AGM, Zagreb 2010.)

  Inicijali Frane Divnića i godina 1567. uz obiteljski grb uklesani u kamenu bunarske krune u prizemlju palače. Tijekom povijesti palača Divnić je sačuvala niz arhitektonskih elemenata iz vremena renesanse. Vrijedni atrij na lukovima nalazi se u sjevernom dijelu palače.  U eksterijeru ima vrsnih lučnih renesansnih prozora, a posebno se ističe renesansna trifora) na južnoj fasadi. Na istoj etaži tragovi su renesansne ugaone lođe, vrlo rijedak detalj na dalmatinskim palačama koji govori o visokoj kulturi stanovanja. Na jugozapadnom uglu palače najviši je ugaoni stup u gradu sa dva uklesana obiteljska grba na vrhu. Studio se nalazi na 2.etaži koja predstavlja piano nobile unutar ove palače i obično ga odlikuje visoki strop, veliki prozorski otvori i oslici. Zbog potrebe uređenja interijera prije početka građevinskih radova izvedeni su istražni radovi te izrađene istražne sonde.

  Kako je riječ o reprezentativnoj palači, kulturne i povijesne vrijednosti, istraživanje je izvedeno sa ciljem utvrđivanja očuvanosti izvornih slojeva, traženja potencijalnih oslika ili mogućih drugih vrijednih nalaza. Zatečen je vrijedan oslik u izvorniku,  oslikani strop u čijem je središtu cvijetni ukras sa kojim relativno veliki, ugaoni medaljoni čine cjelinu. Prema povijesno-umjetničkim i stilskim karakteristikama riječ je o stropnoj dekoraciji iz druge polovice XIX. stoljeća („fresco secco“).
  (iz izvješća izvedenih konzervatorsko-restauratorskih  radova izrađenih od „Renesansa“, restaurator Božo Petretić, Šibenik  2016) 

  ...od siječnja 2018. stvaramo iz ovog prekrasnog inspirativnog prostora...