• Uređenje zone Sportsko rekreacijske namjene / kupališta

    Skradin, 2013.

    Novo oblikovanje prostora proizašlo je u isčitavanju mikrolokacije kao vrijednog lokaliteta u neposrednoj blizini NP Krka (među ostalim vrijednostima i kao staništa važnih biljnih i životinjskih vrsta tog kraja). Namjera idejnog rješenja je bila zadržati kontrast naspram gusto izgrađenom tkivu Skradina te tretirati plažu kao zelenu oazu sa umetcima urbanih platoa, a potrebne sadržaje plaže maksimalno stopiti sa pitoresknom prirodnom okolinom rješavajući obuhvat zoniranjem podcjelina te njihovim međusobnim prožimanjem.