• Uređenje parka, realizacija

    Rogoznica, 2013.

    Park je zamišljen, a zatim i realiziran kao "škafetin Mediterana": iz ladica su se povadili mediteranski motivi -  maslina, suhozid, riba, vinova loza...i unutar ove mikrolokacije svaki motiv je dobio svoje mjesto unutar parka. Glavnu atrakciju u parku predstavlja javni morski akvarij dug 14 m.