• Turističko informativni centar

  Šibenik, 2015.

  - GL.PROJEKTANT: IVANA LOZIĆ, MARKO PAIĆ – 25,4 mm
  - PROJEKTANT SURADNIK: ROBERTA ŠKUGOR – 25,4 mm
  - ANIMACIJE: DANE SEKSO, graf.dizajner
  - NADZOR: MATE SKRAČIĆ – Arcos d.o.o.
  - IZVOĐAČ: STINA SIBENIK d.o.o.
  - NAMJEŠTAJ: STOLARIJA GOJANOVIĆ d.o.o.