• Obiteljska građevina Waberer

    Murter, 2013.

    Unutar zatečene situacije izrazito strme parcele sa prekrasnim vizurama na arhipelag Kornata, projektirala se mediteranska transparentna suvremena vila sa posebnom pažnjom uklapanja u okoliš. Kao light motiv fasade koristi se modulacija paške čipke kroz koju noću svjetlo izlazi van. Prema van je vila stopljena sa autohtonom prirodom, prema unutra je zamišljena kao samodostatna vila primjerena suvremenom arh.izričaju.