• Most

    Rogoznica, 2014.

    Projekt predstavlja svojevrstan make up sa dodatkom. Make up-om je tretirana istočna strana mosta , a dodatak predstavlja pješačka promenada sa vizualnom i zvučnom barijerom prema kolniku s jedne strane te nasuprot tome potpunim približavanjem pješaka moru.