Projekt je zahtjevan i skup jer se radi o najvrednijem dijelu rogozničkog krajolika u estetskom i funkcionalnom smislu koji je u lošem stanju jer se uređevao neplanski, kroz različita vremenska razdoblja s različitim vrstama i oblicima opločavanja. Uređenjem tog golemog obalnog prostora Rogoznica bi se konačno riješila prometnog zagušenja, pješaci bi se mogli slobodno kretati rivom bez straha da će ih pokupiti auto, a Rogozničani bi dobili i tri nova trga.

Prva faza je najdnostavnija, radi se o 55 metara operativnog i lučkog područja, taj dio rive uređen je još za vrijeme Austrije. Arhitekti predviđaju jednosmjeran promet, zelene otoke, tipizirane šetekate popločane kamenim dolitnim kockama i, što je najbitnije, rogozničani i turisti dobt će napokon pločnik širine 220 centimetara.

U drugoj fazi, u dužini 222 metra, kao i u trećoj koja je duga 140 metara, predviđeno je nasipanje mora ili izvlačenje obalne linije maksimalno osam metara, te podizanje visine obalne crte. U obje zone bit će izgrađeni manji trgovi s raznim sadržajima kako što je, primjerice, javna česma.

Ovaj do sada nazahtjevniji i naskuplji projekt Općine Rogoznica ima i četvrtu fazu, a to je uređenje rogozničkog mosta. Mnogi drže da je upravo most, koji je najduži i nauži dio rogozničkog obalnog pojasa, najveći zalogaj jer se na njemu trebaju napraviti i proboji kako bi nesmetano cirkuliralo more i očuvala se ekološka ravnoteža akvatorija.

Inače istočni dio mosta dobit će novu ogradu s osvijetljenim rukohvatom, a na zapadnom dijelu predviđeno je nasipanje mora kako bi se dobili zelena površina, šetnica i odmorišta s klupama.
-Detalji će biti razrađeni u glavnom projektu, radovi će biti opsežni i skupi i radit će se po fazama. Mi nemamo alternativu - riva se mora urediti - kaže rogoznička načelnica Sandra Jakelić.

Autor: Vedrana Stočić - FOTO: arhitektonski studio 25,4mm