naših postojećih usluga, kreirat će se nova usluga, postići će se energetske uštede, ostvariti tržišna prepoznatljivost i stvoriti uvjeti za dugoročno održivi rast, što sve u konačnici povećava našu konkurentnost.

Svrha (cilj) projekta je proširenje kapaciteta poslovne jedinice tvrtke 25,4mm d.o.o. postizanjem većeg stupnja prostorno-radne funkcionalnosti, poboljšanjem radnih uvjeta i stvaranjem mogućnosti za dodatna zaposlenja. Time će se podignuti brzina isporuke i kvaliteta naših postojećih usluga, kreirat će se nova usluga, postići će se energetske uštede, ostvariti tržišna prepoznatljivost i stvoriti uvjeti za dugoročno održivi rast, što sve u konačnici povećava našu konkurentnost.

Analizom stanja poslovanja utvrdili smo slijedeće probleme: (1) nedostatan poslovni prostor u kojem smo u najmu i koji trenutno koristimo (52m2) s obzirom na zahtjeve poslovanja (funkcionalnost, produktivnost) i klijenata, kao i mogućnosti dodatnog zaposlenja. Stoga je donesena poslovna odluka da se tvrtka tijekom 2017. godine tvrtka seli u veći poslovni prostor koji je u vlasništvu dvoje suvlasnika tvrtke Marka Pajića i Ivane Lozić, i to kao trajno rješenje. Novi poslovni prostor (67m2) je u staroj gradskoj jezgri, neposredno uz katedralu Sv. Jakova i Trg Republike Hrvatske, u dijelu palače iz 16 st., i to kao zaštićeno pojedinačno dobro – spomenik kulture RH. Prostor je s puno više potencijala, nemjerljivo atraktivniji od sadašnjeg i zasigurno ostavlja dojam dodatne ozbiljnosti. Odlučili smo se na kompletno preuređenje prostora u koji bi se trajno uselila naša tvrtka, a ukupni troškovnik radova na uređenju prostora iznosi preko 350.000,00 kn i uključuje ishođenje mišljenja i dozvola (konzervatori, grad), rušenje, zidanje, ličilački radovi, stolarski i sl. Međutim, u sklopu ovog projekta podnosimo zahtjev za sufinanciranjem samo u onom dijelu radova kojima ćemo trajno postići energetske uštede i time jačati našu konkurentnost; (2) nepostojanje osnovne računalne opreme za dodatno zaposlenje; (3) nepostojanje odgovarajućeg softvera, odnosno nemogućnost pružanja usluge 3D vizualizacije za koju smo prisiljeni angažirati vanjske suradnike. Nabavkom programa za izradu 3D vizualizacije, u budućnosti bismo preuzeli taj dio posla. Nabava softvera znatno bi ubrzala izradu cjelovitih projektnih rješenja za klijente i unaprijedila njihovu kvalitetu.

Navedene probleme ćemo riješiti, odnosno cilj projekta ćemo postići provedbom slijedećih aktivnosti - (1) uređenjem i opremanjem novog poslovnog prostora tvrtke. Rezultat navedene aktivnosti jest veći i funkcionalniji prostor za rad, omogućavanje dodatnog zaposlenja, povećanje produktivnosti, postizanje energetskih ušteda, izražena vizualna prepoznatljivost našeg ureda i tržišno-marketinški iskorišten potencijal uredske lokacije); (2) nabavom tehničke (hardver) opreme. Rezultat je osiguranje alata za rad potreban novom zaposleniku/ci; (3) nabavom informatičkih alata (softvera). Rezultat je pružanje nove usluge 3D vizualizacije, te izrada nove/kvalitetnije projektne dokumentacije i poslovnih analiza. Kupnjom softvera pružili bismo cjelovitu izradu 3D vizualizacije za klijente, ubrzali vrijeme isporuke usluge i unaprijedili kvalitetu predloženih rješenja.

Naše tržište trenutačno čine 60% fizičke osobe, a 40% općine i firme. Najviše je privatnih malih investitora, i to bilo da je riječ o domaćim ili stranim državljanima. U budućnosti bismo ciljali tržište velikog broja manjih investitora (fizičke osobe) kojima ćemo ponuditi cjelokupna rješenja (uključujući dodatne usluge 3D vizualizacije) kvalitetnije i brže. Planiramo ojačati suradnju s pravnim osobama i većim investitorima i time dugoročno raditi na našem imidžu i postizanju boljih referenci. S obzirom da se bavimo specifičnom djelatnošću - arhitekturom, upravo je izgled našeg ureda jedan od naših glavnih promotivnih aduta i prava poslovna referenca. Grad Šibenik i okolno područje je u posljednje vrijeme postalo vrlo atraktivno međunarodnim investitorima te ih kroz ovaj Projekt pokušavamo pridobiti da potraže usluge upravo naše tvrtke (međunarodno tržište investitora - lokacija i izgled ureda). Ciljne skupine ovog Projekta su: naša tvrtka - ulaganje u nove tehnologije, povećanje tržišnog udjela, jačanje konkurentnosti; naši zaposlenici - usavršavanje (rad na programima za izradu 3D vizualizacije), bolji radni uvjeti (novi prostor, oprema); klijenti - zdovoljstvo kroz sigurnost, pouzdanost i kvalitetu usluge.

Informacija o provedbenim kapacitetima prijavitelja i odabiru partnera
Naša tvrtka je mikro poduzetnik u privatnom vlasništvu osnovana 2012. godine i registrirana za djelatnost inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje (71.12.). Tvrtka trenutno posluje u uredu koji je u najmu veličine 52 m2, dok je novi prostor, u koji se tvrtka namjerava preseliti, veličine 67 m2 i u vlasništvu suvlasnika tvrtke. U tekućoj 2016. godini imamo 5 zaposlenih (3 žene + 2 muškarca) od kojih je jedan građevinski tehničar i dvije pripravnice mag. arh. kojima ćemo u 2016. godini ponuditi stalne ugovore. U planu nam je povećati broj zaposlenih do 2019. godine. Preseljenje u novi ured je planirano tijekom 2017. godine. Posjedujemo relevantnu stručnost i provedbene kapacitete te raspolažemo brojnim referencama u području projektiranja (i upravljanja projektima) od kojih izdvajamo: (1) Revitalizacija tvrđave Barone u Šibeniku - vrijednost 10.000.000,00 kn ; (2) Uređenje rive i trga u Rogoznici – vrijednost 9.000.000,00 kn; (3) uređenje palače Draganić – vrijednost 1.000.000,00 kn; uređenje ulice ispred Šibenske biskupije, vrijednost 2.000.000,00 kn. Ulogu voditeljice projekta imati će Ivana Lozić dipl. arh. ing., direktorica i partnerica u poduzeću koja je bila i glavna projektantica na gore navedenim projektnim referencama tvrtke. Naglašavamo da je funkcija i nadležnost voditelja projekta iz područja arhitekture - vrlo slična upravljanju EU projekata - obuhvaća usmjerenost na postizanje projektnih ciljeva, izvještavanje prema investitoru/nadležnom tijelu te uključuje vremenski točan te u skladu s budžetom - završetak projektnih aktivnosti. Kako projektne aktivnosti (osim nabave osnovne opreme koju je Ivana već imala prilike obavljati) obuhvaća i građevinske radove, vrijedi naglasiti kako je stalna suradnja s tvrtkama za izvođenje radova u graditeljstvu sastavni dio Ivaninog posla. S tim u vezi, smatramo da je Ivana osposobljena samostalno voditi ovaj Projekt.

Kratki opis na koji će način održivost rezultata projekta biti zajamčena nakon završetka projekta
Održivost rezultata projekta temeljimo na našoj dugoročnoj orijentiranosti na rast prihoda i povećanju zaposlenosti. Navedeno namjeravamo postići ostvarenjem poslovnih ciljeva kvalitetne i brze isporuke usluge, zatim stalnog unapređenja usluge te zadovoljnih klijenata. Sklopljenim dugoročnim ugovorom o najmu ureda u koji ćemo se preseliti tijekom 2017. godine, njegovim uređenjem i nabavom uredske i tehničke opreme, kao i kadrovskim osnaživanjem, namjeravamo se prometnuti u lidera lokalnog tržišta te ozbiljnog konkurenta na državnoj razini, ali ujedno i takvog koji se može natjecati s međunarodnim tvrtkama. Marketinška održivost prethodno navedenih poslovnih ciljeva proizlazi iz naše tendencije zadržavanja postojećih klijenata ubrzavanjem i podizanjem kvalitete usluge (fizičkih i pravnih osoba) te proširenjem kruga klijenata uslijed proširenog opsega usluga (institucionalni i veći privatni investitori). Preseljenjem u novi, atraktivni ured očekujemo snažan marketinški učinak na privlačenje ozbiljnijih investitora. U pogledu naših ljudskih resursa, primjećujemo da smo mlada i dinamična tvrtka (prosjek godina 35) spremna brzo odgovoriti na tržišne zahtjeve. Kao suvlasnici tvrtke, odlučni smo zadržati postojeće zaposlenike, kao i u budućnosti povećati broj zaposlenih. Financiranje post-projektnih aktivnosti temelji se na nekoliko ključnih elemenata: stabilnost, likvidnost i visoka produktivnost. Sposobnost financiranja post-projektnih aktivnosti proizlazi iz dobiti nakon oporezivanja koja je u 2015. godini iznosila 428.165,00 kn i koja je u cjelosti ostavljena kao zadržana dobit. Kapital tvrtke iznosi 315.000,00 i posljedica je pretvaranja dobiti u kapital čime smo 2014. godine nastojali ukazati na našu dugoročno održivu strategiju. Krajem 2015. godine, uopće nismo imali dugoročnih obveza, a koeficijent zaduženosti iznosi vrlo niskih 0,27. U pogledu likvidnosti, koeficijent tekuća likvidnosti iznosi 3,3, a novac u blagajni je krajem 2015. godine iznosio 500.937,00 kn. Prosječno stanje na računu tijekom posljednjih 30 dana iznosilo je 212.824,00 kn. Prihod po zaposlenom iznosi nešto preko 315.000,00 kn. Nismo opterećeni kreditom banke, a banke su iskazale spremnost pratiti nas slučaju potrebe kratkoročnog ili dugoročnog financiranja. Svime navedenim dokazujemo dugoročni potencijal (stabilnost) za post projektne aktivnosti, ali i kratkoročni potencijal (likvidnost, pozitivan neto novčani tijek) za financiranje potreba Projekta. Nismo nikad bili u blokadi, a uz navedeno, ističemo da trenutačno imamo nekoliko poslovnih narudžbi koje smo preuzeli (u vrijednosti oko 700.00,00 kn) i kojima možemo financirati Projekt i buduće poslovanje bez zastoja. Budući materijalni i operativni troškovi bili bi: a) troškovi osoblja (u 2015. iznose 21% prihoda), a povećat će se za oko 120.000,00 kn godišnje kao posljedica zapošljavanja. Uz projicirano ovećanje prihoda, udio troškova osoblja će se tek neznatno povećati u ukupnim prihodima (na 24%), ali će se s druge strane povećati produktivnost po zaposlenom; b) tekući troškovi održavanja ureda (najam, energenti, komunalije) koji u 2015. godini iznose oko 7% prihoda i imat će tendenciju snižavanja uslijed činjenice da u novom uredu očekujemo postizanje (energetskih) ušteda; c) troškovi kooperanata - provođenjem ovog Projekta tj. uvođenjem nove usluge 3D vizualizacije u budućnosti ćemo ju sami obavljati umjesto kooperanata kojima smo dosada prepuštali taj dio posla. Riječ je o iznosu od skoro 100.000,00 kuna godišnje koji će nam ostati kao čisti prihod tvrtke; d) softveri - budućih troškova licenci za softvere nećemo imati jer kupujemo softvere s trajnim licencama korištenja, odnosno jednokratno ćemo ih platiti; e) ostali troškovi - u pogledu ostalih budućih materijalnih i operativnih troškova, može se ustvrditi kako kao mali arhitektonski ured nemamo velikih troškova (što je vidljivo i iz jako velike dobiti) te da planiramo dio dobiti preusmjeriti u povećanje plaća zaposlenima, ulaganje u njihovu edukaciju i stvaranja okruženja u kojem namjeravaju dugoročno graditi svoju karijeru (mogućnost suvlasničkog udjela).

Ukupna vrijednost projekta: 200.910,00 HRK

Iznos koji se sufinancira: 118.536,00 HRK

Razdoblje provedbe Projekta: 07.09.2017 – 07.03.2018.

Kontakt osobe: Ivana Lozić d.i.a.,  Marko Paić ing.arh.

https://europa.eu/european-union/index_hr

https://razvoj.gov.hr

http://www.strukturnifondovi.hr/

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/