Općinsko vijeće u srpnju prošle godine donijelo je odluku da se, u dogovoru sa školskim odborom Osnovne škole Antuna Mihanovića Petropoljskog i Upravnog odjela za prosvjetu, znanost, kulturu i šport Šibensko-kninske županije, krene u realizaciju projekta izgradnje novog dječjeg vrtića u zapadnom dijelu dvorišta osnovne škole u Gradcu. Riječ je o nekultiviranom prostoru veličine cca 1.400 metara četvornih koji nije imao nikakvu svrhu u kompleksu škole, a zbog kompatibilnosti sadržaja pokazao se upravo idealnom lokacijom za dječji vrtić.

Inače, u realizaciju ovog projekta se nije moglo krenuti ranije zbog odredbi tada važećeg prostornog plana koje su definirale da se dječji vrtić ne može graditi na površini manjoj od 2.000 metara četvornih. Budući da je na istoj sjednici općinskog vijeća usvojen i novi prostorni plan kojim je ta odredba izmijenjena, moglo se konačno krenuti u realizaciju samog projekta.

Idejni projekt, zajedno sa drugom opsežnom dokumentacijom, ovih je dana upućen na suglasnost Županijskoj skupštini, nakon čega će se moći pristupiti i izradi glavnog projekta.

U foto galeriji možete vidjeti 3D simulaciju smještaja budućeg dječjeg vrtića na lokaciju zapadno od škole u Gradcu.