Plaža u Skradinu sa svim popratnim sadržajima, od tuševa i sanitarnih čvorova, imat će i zabavni park, restoran i beach bar, gdje bi se zabavne večeri mogle organizirati i za dvije tisuće posjetitelja. Prema procjenama, to je investicija od pet milijuna kuna pa će natječajem, grad Skradin tražiti privatnog partnera, a rok za izgradnju bit će najviše dvije godine. 

- Mi nemamo taj novac i zato tražimo partnera jer i nije normalno da se iz proračuna grade budući komercijalni objekti. Ono što je naš uvjet je da plaža bude javna, dakle nitko neće plaćati korištenje plaže i kupanje nego sadržaje koji se budu nudili, pojašnjava skradinski gradonačelnik Nediljko Dujić. 

Autori idejnog rješenja napominju da je namjera bila zadržati kontrast naspram gusto izgrađenom tkivu Skradina te tretirati plažu kao zelenu oazu s umetcima urbanih platoa, a potrebne sadržaje plaže maksimalno stopiti sa pitoresknom prirodnom okolinom. 

- Rješenje je na javnom uvidu bilo tri mjeseca i nije bilo nekih primjedbi tako da se dade zaključiti da su i Skradinjani zadovoljni budućim izgledom. Nadam se da ćemo biti spremni za natječaj za mjesec ili najkasnije dva, kaže Dujić.

Autor: K.B.